Vakcinák gyermekeknek program a CDC COVID-19 oltási programmal

Avatar admin | 2021.07.08. 7 Views 0 Likes 0 Ratings

7 Views 0 Ratings Rate it

Szolgáltatói beiratkozás
 • A szolgáltatók az állami / helyi immunizálási program beiratkozási rendszerén és eljárásain keresztül jelentkezhetnek be.
 • A szolgáltatóknak ki kell tölteniük és alá kell írniuk az állami / helyi immunizálási programot Vakcinák a gyermekek számára programszolgáltatói megállapodás és VFC programszolgáltató profil űrlap.
 • A szolgáltatók az állami / helyi immunizálási program beiratkozási rendszerén és eljárásain keresztül jelentkezhetnek be.
 • A szolgáltatóknak ki kell tölteniük és alá kell írniuk CDC COVID-19 oltási program szolgáltatói megállapodás, A és B szakasz.
Oltásrendelés
 • A szolgáltatók rutinszerű gyermekkori oltásokat rendelnek az állami / helyi immunizációs program által kijelölt rendelési rendszer és eljárások útján.
 • A szolgáltatóknak teljes körű képzést kell kapniuk az oltáskezelésről és a tárolási / kezelési eljárásokról, mielőtt oltóanyagot kapnának.
 • A szolgáltatóknak rendelkezniük kell a megfelelő (az állami / helyi immunizációs program által meghatározott) felszereléssel a vakcina tárolásához és ellenőrzéséhez, mielőtt oltást kapnának.
 • A szolgáltatók COVID-19 vakcinákat rendelnek az állami / helyi immunizációs program által kijelölt rendelési rendszeren és eljárásokon keresztül.
 • A szolgáltatóknak teljes körű képzettséggel kell rendelkezniük az oltások kezelésében, tárolásában / kezelésében, előkészítésében és beadásában, mielőtt az oltást kapnák.
 • A szolgáltatóknak rendelkezniük kell a megfelelő felszereléssel (a Oltóanyag-tároló és -kezelő eszközkészlet – 2021. március pdf ikonra) az oltóanyagok tárolására és ellenőrzésére az oltás beérkezése előtt.
Az oltóanyag címzettjeinek jogosultsága
 • A VFC vakcinákat minden olyan 0-18 éves gyermeknek beadhatjuk, aki:
  • Medicaid-jogosult
  • Biztosítatlan
  • Alulbiztosított
  • Amerikai indián / alaszkai bennszülött (AI / AN)
 • A szövetségileg megvásárolt COVID-19 vakcinákat bárki beadhatja, tekintet nélkül az egészségügyi ellátások lefedettségére. Az oltóanyag életkorának meg kell felelnie az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) sürgősségi felhasználási engedélyének vagy a beadott vakcina jóváhagyásának.
Hozzájárulás / hozzájárulás
 • A szövetségi kormánynak nincsenek külön követelményei az oltáshoz szükséges orvosi hozzájárulás tekintetében. A szolgáltatóknak be kell tartaniuk államuk / joghatóságuk orvosi hozzájárulásról szóló törvényeit, és a szervezeteikre vonatkozhatnak a beleegyezésre vonatkozó politikai előírások is.
 • A szövetségi kormánynak nincsenek külön követelményei az oltáshoz szükséges orvosi hozzájárulás tekintetében. A szolgáltatóknak be kell tartaniuk államuk / joghatóságuk orvosi hozzájárulásról szóló törvényeit, és a szervezeteikre vonatkozhatnak a beleegyezésre vonatkozó politikai előírások is.
Információ az oltásokról
 • A szolgáltatóknak meg kell adniuk a betegnek a megfelelő oltási tájékoztatót (vagy a szülő vagy törvényes képviselő) a nemzeti oltóanyag-gyermekkori sérülésekről szóló törvény hatálya alá tartozó minden egyes oltás beadása előtt.
 • A szolgáltatóknak meg kell adniuk az oltóanyag-specifikus sürgősségi felhasználásra vonatkozó engedélyezési adatlapot a címzetteknek és a gondozóknak a betegnek vagy gondozójának a COVID-19 vakcina minden adagja előtt.
Adminisztrációs díj visszatérítése
 • A szolgáltatók oltási adminisztrációs díjat számíthatnak fel a Medicare and Medicaid Services Center (CMS) által az egyes államok számára megállapított regionális maximális összegig.
 • A szolgáltatók nem tagadhatják meg az oltáshoz való hozzáférést egy VFC-re jogosult gyermek számára, ha a beteg vagy a szülő nem képes fizetni.
 • A szolgáltatók vakcinázási díjat számolhatnak el a beteg / szülő számára a nem biztosított vagy alul biztosított betegek után valamint Medicaid vagy más, harmadik féltől származó fizetők a Medicaid-jogosult vagy AI / AN betegek számára.
A CDC COVID-19 oltási programban részt vevő összes szervezet és szolgáltató:

 • Be kell adnia a COVID-19 vakcinát, saját költség nélkül
 • Nem tagadhatja meg az oltást az oltott személy lefedettségi vagy hálózati állapota alapján
 • Nem számíthat fel irodalátogatást vagy más díjat, ha a COVID-19 oltás az egyetlen nyújtott orvosi szolgáltatás és nem igényelhet további orvosi szolgáltatásokat a COVID-19 oltáshoz
 • Megtérülést kérhet egy olyan programtól vagy tervtől, amely fedezi a COVID-19 oltási adminisztrációs díjakat a vakcina címzettje számára, például:
  • Az oltott személy magánbiztosítója
  • Medicare vagy Medicaid
  • Egészségügyi források és szolgáltatások igazgatása (HRSA) Fedezetsegélyező Alap (alulbiztosítottak számára) vagy a COVID-19 Biztosítatlan Program
 • Nem kérhet semmilyen költségtérítést, beleértve az egyenlegszámlázást is, az oltóanyag címzettjétől
Jelentés az oltás beadásáról
 • A szolgáltatóknak dokumentálniuk kell az oltás beadását a kijelölt rendszert és a szükséges idővonalat használva az állami / helyi immunizációs program, az állami / joghatósági törvény vagy a szervezeti politika.
 • A szolgáltatóknak dokumentálniuk kell a CDC által definiált dokumentumokat alapadatok az oltás beadásának a beadástól számított 24 órán belül orvosi nyilvántartási rendszereikben, és minden tőlük telhetőt megtesznek – jelenteni az adminisztrációs adatokat a joghatóság megfelelő rendszerének (azaz immunizációs információs rendszernek) [IIS]) a lehető leghamarabb és legkésőbb az alkalmazás után 72 órán belül.
Jelentés az oltáskészletről
 • Szolgáltatók jelenteni kell az oltásleltárt minden oltási rendelésről, az állami / helyi immunizációs program által kijelölt rendszer és eljárások alkalmazásával.
 • Az összes COVID-19 oltási szolgáltató naponta be kell jelentenie a COVID-19 vakcinakészletet a Vaccines.gov-ra. Bizonyos joghatóságokban a szolgáltatók jelenthetik az oltásleltárat a joghatóság IIS-nek, hogy az illetékes hatóság feltölthesse a Vaccines.gov webhelyet.
Vakcina pazarlás
 • A szolgáltatóknak az állami / helyi immunizációs program által kijelölt rendszer és eljárások alkalmazásával dokumentálniuk kell és be kell jelenteniük az oltások pazarlását.
 • A szolgáltatóknak az állami / helyi immunizációs program által kijelölt rendszer és eljárások alkalmazásával dokumentálniuk kell és be kell jelenteniük az oltások pazarlását.
Vakcinával kapcsolatos nemkívánatos események bejelentési rendszere (VAERS)
 • A gyermekkori oltási sérülésekről szóló nemzeti törvény előírja az összes szolgáltatónak, hogy jelentse:
 • A CDC arra ösztönzi a szolgáltatókat, hogy jelentsenek minden olyan klinikailag jelentős nemkívánatos eseményt, amely a páciensnél bekövetkezik az oltás után, még akkor is, ha a szolgáltató nem biztos abban, hogy egy vakcina okozta-e az eseményt.
 • A szolgáltatók kötelesek jelenteni a VAERS-nek a COVID-19 oltást követően, a sürgősségi felhasználásra vonatkozó engedély alapján a következő nemkívánatos eseményeket (AE-ket), és egyéb nemkívánatos eseményeket, ha azokat később a CDC felülvizsgálja:
  • Vakcinaadási hibák, függetlenül attól, hogy AE-vel társulnak-e
  • A COVID-19 esetei kórházi ápolással vagy halállal járnak
  • Súlyos AE okozati összefüggéstől függetlenül. A súlyos AE-k a következők:
   1. Halál;
   2. Életveszélyes AE;
   3. Fekvőbeteg kórházi kezelés vagy a meglévő kórházi kezelés meghosszabbítása
   4. Tartós vagy jelentős alkalmatlanság vagy a rendes életfunkciók végrehajtásának képességének lényeges megzavarása;
   5. Veleszületett rendellenesség / születési rendellenesség;
   6. Fontos orvosi esemény, amely megfelelő orvosi megítélés alapján veszélyeztetheti az egyént, és orvosi vagy sebészeti beavatkozást igényelhet a fent felsorolt ​​eredmények egyikének megakadályozása érdekében.
  • Multisystem gyulladásos szindróma esetei
 • A szolgáltatókat arra ösztönzik, hogy jelezzék a VAERS-nek az esetleges további klinikailag jelentős AE-t az oltást követően, még akkor is, ha nem biztosak abban, hogy az oltás okozta-e az eseményt.
 • A szolgáltatóknak jelenteniük kell minden további kiválasztott AE-t és / vagy bármilyen módosított biztonsági jelentési követelményt az FDA oltási engedély (ek) engedélyezési feltételeinek megfelelően, az EUA alapján engedélyezett COVID-19 vakcina teljes időtartama alatt.
Vakcinák újraelosztása
 • A VFC vakcinákat rendszeresen közvetlenül a CDC forgalmazótól kell szállítani a szolgáltató helyére, ahol az oltást beadják. (Megjegyzés: Alaszkában és az Egyesült Államok társult csendes-óceáni szigetein kivételek)
 • Ha az állami / helyi immunizációs program jóváhagyja: A központosított gyógyszertárat használó nagy egészségügyi rendszerekben előfordulhat, hogy oltást szállítanak a gyógyszertárba, hogy újra eljussanak a klinikára csak ha a gyógyszertár és a klinika (k) is a ugyanaz az egyetem.
 • Nem elfogadható, hogy egy nagy egészségügyi rendszer egy központosított gyógyszertárat használjon az oltások kórházakba történő szállításához az egész joghatóság területén.
 • Ha az állami / helyi immunizációs program jóváhagyja, és validált hideglánc-eljárások vannak érvényben, a gyártó utasításainak és a COCID-19 vakcina tárolására és kezelésére vonatkozó CDC-irányelveknek megfelelően, a szolgáltatók számára lehetővé tehetik az oltások rutinszerű terjesztését más szolgáltatók helyeire.
 • Aláírtnak kell lennie CDC COVID-19 vakcina-újraelosztási megállapodás az újraelosztást végző szolgáltató számára, és egy teljes körűen elkészült A CDC COVID-19 oltási szolgáltató profil adatai formanyomtatvány (a CDC COVID-19 Védőoltási Program Szolgáltatói Megállapodás B. szakasza) minden befogadó oltási helyről.
 • A CDC nem térítheti meg az újraelosztási költségeket az eredeti kijelölt elsődleges CDC hajóhely (ek) után, sem oltásspecifikus hűtőszekrény vagy minősített konténer megvásárlásakor. Ezért a COVID-19 vakcina újraelosztását tervező szervezeteknek gondosan fel kell mérniük a kapcsolódó kockázatokat és költségeket (pl. Hőmérséklet-kirándulások miatti oltásvesztés, oltóanyag-specifikus hordozható hűtőszekrények és / vagy tartályok vásárlása), mielőtt ezt a tevékenységet megterveznék.
Oltásátadás
 • A VFC vakcina átvitelére csak akkor kerülhet sor:
  • Az állami / helyi immunizációs program jóváhagyásával és közvetlen irányításával
  • Ha folyamat áll rendelkezésre az oltás életképességének biztosítására az átvitel során, amint azt a CDC leírja Oltóanyag-tároló és -kezelő eszközkészlet. A folyamatnak tartalmaznia kell egy digitális adatgyűjtő (DDL) használatát, érvényes és érvényes kalibrációs teszt tanúsítvánnyal a szállítás közbeni hőmérséklet-ellenőrzéshez, valamint egyéb megfelelő berendezéseket.
  • Amikor a hőmérséklet-ellenőrzési dokumentáció validálja, az oltóanyagot nem tették ki hőmérsékleti kitettségnek. Ezt a dokumentációt az oltással együtt kell szállítani.
 • A COVID-19 vakcinák szállíthatók:
  • Az állami / helyi immunizációs program jóváhagyásával és közvetlen irányításával.
  • Ha folyamat áll rendelkezésre az oltás életképességének biztosítására az átvitel során, amint azt a CDC leírja Oltóanyag-tároló és -kezelő eszközkészlet, COVID-19 vakcina-kiegészítés, 53–54. Oldal. A folyamatnak tartalmaznia kell egy digitális adatgyűjtő (DDL) használatát, érvényes és érvényes kalibrációs teszt tanúsítvánnyal a szállítás közbeni hőmérséklet-ellenőrzéshez, valamint egyéb megfelelő berendezéseket.
  • Amikor a hőmérséklet-ellenőrzési dokumentáció validálja, az oltóanyagot nem tették ki hőmérsékleti kitettségnek. Ezt a dokumentációt az oltással együtt kell szállítani.
 • Egyenlő mennyiségű vakcinát, hígítószert és kiegészítő készletet szállítson (beleértve az oltási nyilvántartási kártyákat és az egyéni védőeszközöket is).
Vakcina elhelyezése
 • Az elrontott vagy lejárt VFC vakcinákat az eredeti tartályukban (bontatlan injekciós üveg vagy a gyártó által előretöltött fecskendő) kell visszaadni a romlástól vagy a lejárati időtől számított hat hónapon belül.
 • A megsemmisített VFC vakcinákat (pl. Oltást nyitott injekciós üvegben, fecskendőbe húzva, vagy a tartály leesése vagy eltörése miatt veszélyeztetettek) az állami és helyi hulladékkezelési előírások betartása mellett kell megsemmisíteni.
 • Elrontott, lejárt és / vagy pazarolt COVID-19 vakcina nem kellene vissza kell juttatni a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz. Minden életképtelen vagy használhatatlan COVID-19 vakcinát az állami és helyi megsemmisítési előírások betartásával kell ártalmatlanítani.
Nyilvántartás
 • A szolgáltatóknak meg kell őrizniük a VFC programmal kapcsolatos összes iratot (mind nyomtatott, mind elektronikus másolatot) legalább három évig, vagy hosszabb ideig, ha azt az állami / helyi törvény előírja, és ezeket a nyilvántartásokat kérésre rendelkezésre kell bocsátani.
 • A szolgáltatóknak minden nyomtatott és elektronikus másolatot tartalmazó COVID-19 oltással kapcsolatos dokumentációt (pl. Oltóanyag-beadási dokumentációt, tárolási és kezelési nyilvántartást stb.) Meg kell őrizniük legalább három évig, vagy hosszabb ideig, ha azt az állami / helyi törvény előírja. kérésre rendelkezésre álló nyilvántartások.
Szolgáltató figyelése
 • Állami / helyi immunizációs programokra van szükség, hogy 24 hónaponként végezzenek VFC-megfelelőségi helyszíni látogatásokat a VFC-szolgáltatókkal.
 • Állami / helyi immunizációs programokra van szükség a CDC COVID-19 oltási program minőségbiztosítási helyszíni látogatásainak elvégzéséhez a COVID-19 oltást nyújtókkal.

Forrás link


7 Views 0 Ratings Rate it

 • Minden jog fenntartva 2019-2020. Hogyankészítsek.Hu Impresszum Adatkezelési szabályok